Standardy projektu

  • Objekt bude založen na pilotách, které nesou železobetonovou základovou desku.
  • Svislé nosné konstrukce – v nebytové části budou železobetonové obvodové stěny s vnitřními sloupy, v bytové části nosný systém stěn ze železobetonu a keramického zdiva.
  • Vnitřní příčky budou sádrokartonové, v instalačních šachtách keramické zdivo, případně vápenocementové tvárnice.
  • Mezi bytové nosné stěny budou železobetonové monolitické nebo keramické zdivo.
  • Dům je napojen na CZT, v objektu se nachází výměníková stanice, v bytech osazena bytová předávací stanice pro přípravu teplé vody a vytápění. Regulace topení je možná kromě termostatických hlavic i centrálním nástěnným termostatem.
  • Okna, balkónové dveře budou plastová, zasklená trojskem.
  • Objekt je vybaven strukturovanou kabeláží, v bytech bude video terminál umožňující komunikaci se zvonkovým tablem.
Stáhnout brožuru
Standardy

Naše další projekty